Onze Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 9 januari 2020, werd goed bezocht en getuigde van een ontspannen sfeer. Tijdens de koffie werd al heel wat afgepraat.

Voorzitter Jur Jonges opende de bijeenkomst en blikte terug op de ontwikkelingen van 2019.

Daarna gaf hij het woord aan wethouder Geert-Jan Hendriks om over te gaan tot de uitreiking van de Muiderbergse Echo. Voor de vrijwilliger van het jaar 2019. De wethouder nam de taak waar van onze wijkwethouder Barbara Boudewijnse, die niet tijdig aanwezig kon zijn. Maar zij hoopte toch nog de receptie later te kunnen bijwonen.

Alvorens hij begon met de uitreiking blikte hij nog terug op het afgelopen jaar en de communicatie met de Dorpsraad. Deze werd als heel positief ervaren. Hierna was het echt tijd om de prijswinnaar bekend te maken: Bep Vos. Als vrijwilliger van de Mixed Hockeyclub Muiderberg is hij van onschatbare waarde. Kort samen gevat, hij is van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aanwezig om de meest uiteenlopende klussen te doen.

De wethouder overhandigde hem de oorkonde en het schilderij van de Echomuur.

Bep was zichtbaar ontroerd. Desondanks begon hij aan zijn “korte”, dankwoord.

Op dat moment kwam ook onze wijkwethouder Barbara Barendse binnen die hem alsnog feliciteerde en uitvoerig met hem sprak.

Toen was het tijd voor de nazit. Er was veel stof om te bespreken.

Het bleef nog heel lang gezellig.

Foto’s: Henk Glotzbach, Harry Mock en Johan Smit.