Taakverdeling

Bestuursleden:
Jur Jonges,  John Haug, Nel de Wit
Leon Imandt en Michiel Koekkoek.
Bestuursadviseurs:
Rob van Dijk, Thijn Westermann
Griffier:
Fred Kollen
Webmaster:
Johan Smit
============================

Dagelijks bestuur:
Jur Jonges, voorzitter
John Haug, secretaris
Nel de Wit, penningmeester
============================

Aandachtsgebieden:

 • Communicatie:
 • Economie:
 • Jeugd en Onderwijs:
 • Kunst en Cultuur:
  Jur Jonges
 • Milieu en Natuur:
 • Ondernemers/ZZP:
 • Openbare Ruimte en Accommodaties:
  Jur Jonges
 • Recreatie en Toerisme:
 • Sociaal Domein:
  ……………. (wijkcoaches)
 • Sport:
 • Verkeer, openbaar vervoer en veiligheid: