In de Gooi & Eemlander van 10-6-2023

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Meer sociale huur mogelijk omdat gemeente eigenaar is van de grond.

Artikel door journalist Joyce Huibers

Bouwen voor senioren en starters in Muiderberg

Wonen

Woningen voor starters en senioren wil Gooise Meren bouwen op de basisschoollocaties Oranje Nassau School en De Vinkenbaan in Muiderberg. De helft sociale huur, de andere helft middel dure huur.

De Oranje Nassau School (ONS) is samengegaan met basisschool De Vinkenbaan. Zij gaan verder als De Meerstroom en krijgen in 2025 een nieuw schoolgebouw. Hierdoor komen de locaties van de ONS en De Vinkenbaan vrij voor herontwikkeling.

Omdat de gemeente eigenaar is van de grond, kan er een andere verdeling worden gemaakt in het soort woningen. Zoals meer sociale huurwoningen.

Geschikt

Vanuit de inwoners van Muiderberg is er grote behoefte aan goedkopere woningen voor starters, senioren en een- of tweepersoons huishoudens. Slechts negentien procent van alle woningen in het Brinkdorp is sociale huur. Daarnaast is maar twaalf procent van de huidige woningvoorraad in Muiderberg geschikt voor senioren. Dit zijn woningen waarbij woonkamer, slaapkamer, badkamer en toilet op de begane grond liggen.

Om op beide locaties alleen sociale huur te realiseren, zoals door Wij Gooise Meren werd aangedragen, is volgens wethouder Hugo Bellaart geen optie. De opbrengst is dan lager, waardoor er een ander financieel plaatje ontstaat. Daarnaast is er in Muiderberg ook behoefte aan middeldure woningen.

Vluchtelingen

Mogelijk eerst tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Oranje Nassau School.

De locatie ONS, aan de Rembrandtlaan, komt als eerste beschikbaar. Gooise Meren verwacht dat hier zestien tot achttien woningen gerealiseerd kunnen worden. Woningcorporatie Gooi & Omstreken is de beoogde partner in deze. Wel moet het bestemmingsplan worden aangepast om permanente woningbouw mogelijk te maken. Die procedure kost tijd. De gemeente onderzoekt daarom of het schoolgebouw voor een periode van twee jaar geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De kosten hiervoor hoeven volgens Bellaart (VVD) niet door de gemeente betaald te worden.

Ontmoetingsruimte

Diverse Muiderbergers en ook leden van de gemeenteraad menen dat de locatie van ONS het meest geschikt is voor senioren, omdat het dicht bij het centrum en de winkels van Muiderberg ligt.

Mixen

Het college wil in principe starters en senioren over beide locaties evenredig mixen, maar volgens Bellaart kan er bij de nadere uitwerking gekeken worden of op de ONS-locatie het accent meer op senioren kan komen te liggen.

Daarnaast is er het verzoek om een ontmoetingsruimte voor ouderen in het plangebied op te nemen. De wethouder neemt die suggestie mee.