De gemeente Gooise Meren is grotendeels gelegen in de regio Het Gooi. Zij is op 1 januari 2016 ontstaan door de samenvoeging van drie buurgemeenten: Bussum, Naarden en Muiden (inclusief Muiderberg). De nieuwe gemeente telde op die datum 56.687 inwoners. Het gemeentehuis is gevestigd in Bussum.

Bussum en Naarden zijn al ruim driekwart eeuw geheel aaneen gebouwd en vormen samen een stedelijke kern Naarden-Bussum (50.000 inwoners). Met een oppervlakte van slechts 8 km² was Bussum ruimtelijk de kleinste, maar tevens de dichtst bevolkte gemeente van het Gooi; na Hilversum en Huizen had zij de meeste inwoners.
De gemeente Muiden (6.000 inwoners) maakte op zichzelf geen deel uit van het Gooi, maar van de noordelijke Vechtstreek. Muiden ligt aan de monding van de Vecht en het brinkdorp Muiderberg aan het IJmeer. Muiderberg was een meer naar Naarden toe gelegen kern binnen de gemeente Muiden en is nu dus een afzonderlijke kern binnen Gooise Meren.

De gemeente Gooise Meren heeft een oppervlakte van 73,54 km², waarvan bijna 46% (33,57 km²) water (voornamelijk delen van het IJmeer en het Gooimeer. alsmede het gehele Naardermeer). De keuze van de nieuwe naam is mede door dit gegeven gemotiveerd, al is die volgens deskundigen topografisch onnauwkeurig en naamkundig minder adequaat.

gooisemeren
Wesite Gooise Meren
https://gooisemeren.nl/