Op deze dag staan enige leden van het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg vanaf 10.00 tot ongeveer 13.30 uur met hun mobiele informatiekraam op het pleintje voor de Spar in de dorpsstraat.
Bij deze kraam kunnen inwoners zich opgeven voor deelname aan de WhatsApp-buurtpreventiegroepen, voor werkgroepen onder auspiciën van de Vereniging (bijvoorbeeld dorpsklussen) of gewoon langskomen om een praatje te maken, ideeën uit te wisselen en klachten of wensen door te geven die het leefklimaat in Muiderberg kunnen verbeteren.
Ook kunnen inwoners van Muiderberg, voor zover nog geen lid, zich kosteloos aanmelden als lid van de Vereniging Dorpsraad Muiderberg.