Werkgroepen

Bomenplan Muiderberg
Taak:
voorbereiden van een advies aan de gemeente voor het planten van (500) bomen die door RWS zijn toegezegd.
Leden:
Sandra Deuling, Thijn Westermann, Rob van Dijk, Ella van Dongen, Patricia Gülcher en Rik Sybesma.

Dorpsklussen (doe-democratie)
Taak:
het uitvoeren van kleine reparaties en het opknappen/verbeteren van objecten in de openbare ruimte; tevens beheer van de informatieborden.
Leden:
Paul Steyn (trekker), Eric Noordhuis,  (diverse vacatures)

Echobos, herstel-/beheersplan Gooise Meren
Dorpsraadleden in werkgroep Herstelplan Echobos :

Sandra Deuling, Rik Sybesma.

Echofestival
Vervallen bij bestuursbesluit d.d. 2 februari 2017.

Geluidsoverlast
Taak:

het stelselmatig en integraal monitoren, beheersen en waar mogelijk terugdringen van geluidsoverlast, veroorzaakt door snelwegen, spoor en luchtverkeer.
Leden:
Jur Jonges (voorzitter), John Haug, Michiel Koekkoek, Thijn Westermann, Adri Timp en Robin de Vries.

Natuurbad (Aquabrink ®)
Taak:
onderzoek naar de haalbaarheid van een natuurbad in het IJmeer voor de kust van Muiderberg.

Vrijwilligersprijs
Taak:

het uitbrengen van een advies aan het bestuur voor het aanwijzen van de ‘vrijwilliger van het jaar’
Leden:
Hette Zijlstra ( voorzitter), Celeste Duyts, Willemijn Jonkers, Annette Schouten. Secretaris: John Haug.