Plaatsing van een transformatorhuisje aan de Zeeweg in Muiderberg

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Inmiddels is na overleg met de gemeente vastgesteld, dat zij zeker niet heeft zitten te slapen maar dat de keuze van de locatie zonder (voor)overleg door Liander is gemaakt. De locatiekeuze heeft te maken met de plaats van de reeds in de grond aanwezige kabeltrajecten, waarop het huisje moet worden aangesloten. Het gezag over het dijklichaam, waarop het transformatorhuisje komt te staan, ligt nadrukkelijk niet bij de gemeente maar bij Waternet. Dat is ook de reden geweest waarom Waternet en niet de gemeente Gooise Meren al op 30-5-2023 een verleende watervergunning publiceerde. Hierop zijn 2 bezwaren ingediend; het is nu afwachten wat daarmee gebeurt. Het is inmiddels wel duidelijk dat dergelijke werkzaamheden, zoals het plaatsen van transformatorhuisjes en het leggen van nieuwe, extra kabels noodzakelijk worden geacht voor het verzwaren van de cruciale infrastructuur (het elektrische grid) voor de toekomst. Bezwaren daartegen worden over het algemeen, omdat het hier een noodzakelijke, algemene nutsvoorziening betreft, niet toegekend. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link; https://www.infomil.nl/…/begrip…/wm-inrichtingen/

De gemeente zal overigens nog wel een daarmee samenhangende omgevingsvergunning publiceren, maar die zal alleen betrekking hebben op het openleggen van straten om daar extra stroomkabels in te leggen.

Ook daar hetzelfde principe; Bezwaren daartegen worden slechts bij hoge uitzondering verleend. De vrees is zodoende dat we voor “un fait accompli” staan… en dat er waarschijnlijk bestuurlijk/juridisch niet erg veel tegen te beginnen is…

Zijn transformatorstations Wm-inrichtingen en kunnen ze vergunningplichtig zijn?

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/begrip-inrichting/vragen-en-antwoorden/begrip-inrichting/wm-inrichtingen/