UPDATE; Verdere ontwikkelingen over een mogelijk alternatief tracé voor een nieuwe hoogspanningsverbinding voor te stellen aan TenneT

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

Op 16 maart jl. vroegen wij aan alle leden van de Vereniging hun mening over een mogelijk, door een bewonersgroep aan TenneT voor te stellen alternatief tracé, voor een nieuwe hoogspanningsverbinding van Diemen naar Lelystad/Ens.

Op deze vraagstelling werd door bijna 100 inwoners gereageerd, namens het bestuur onze hartelijk dank daarvoor. De termijn voor deze vraagstelling is hiermede dan ook definitief beëindigd.

Het overgrote deel van de reacties was weliswaar positief, maar er kwamen ook kritische reacties binnen. Deze reacties kwamen vooral van inwoners wonende aan de andere (zuid)zijde van de A1, o.a. De Goog, Keverdijk, Boezemkade en Overscheenseweg. Aangezien de Vereniging ook de belangen van deze inwoners in haar besluiten dient mee te nemen, heeft het bestuur besloten op dit moment (nog) niet achter het plan voor een alternatief tracé te kunnen staan. Dit besluit heeft het bestuur dan ook ter kennisgeving aan de gemeente Gooise Meren en TenneT overgebracht.

Inmiddels hebben de initiatiefnemers voor het alternatieve tracé contact opgenomen met de bezwaarmakers. Zij zullen samen in goed overleg de ontstane situatie bespreken en bekijken of er misschien toch voor alle betrokkenen een aanvaardbare oplossing mogelijk is. Michiel Koekkoek, ons bestuurslid zal daarbij aanwezig zijn. 

Verder bezocht het bijna voltallige bestuur, de initiatiefnemers en de bezwaarmakers de politieke avond op 20 maart, die door de gemeente werd geïnitieerd en waarbij TenneT en een afgevaardigde van het ministerie van EZK, mevr. Caroline Dollekamp aanwezig was. De bedoeling van de avond was tweeledig; TenneT verzorgde een presentatie en uitleg van de plannen, raadsleden van de diverse politieke partijen konden over de plannen aan TenneT vragen stellen. Deze vergadering is inmiddels ook offline door de gemeente op haar website geplaatst en terug te zien via de volgende link; https://gemeentegooisemeren.connectedviews.nl/SitePlayer/gemeente_gooise_meren?lang=en&session=110899.

Een beknopt verslag vanuit met bestuur waarbij de meest belangrijke zaken nog op een rijtje zijn gezet vindt u onderstaand.

Tenslotte kondigde TenneT nog zgn. “hoogspanningverbindingsdagen aan. Deze informatiedag, waarbij medewerkers van TenneT met inwoners van Muiderberg in gesprek kunnen gaan wordt gehouden op donderdag 18 april van 11.00 – 17.00 uur in het Rechthuis.  

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,John Haug / secretaris Vereniging Dorpsraad Muiderberg