Zienswijze aan TenneT m.b.t. nieuw tracé 380kV door de Noordpolder

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Algemeen

In de vorige e-mails, op de laatste openbare bestuursvergadering d.d. 2-11-2023 van de Vereniging en de pas verschenen Dorpspraat berichtten wij u al uitgebreid over dit onderwerp.Als gevolg van de vele reacties die wij mochten ontvangen, heeft het bestuur van de Vereniging gemeend een zienswijze te moeten inbrengen op deze deze plannen.De door het bestuur namens de Vereniging ingebrachte zienswijze vindt u in bijgaande attachment.